RESPONSABILITAT I MEDI AMBIENT

Des d’Olives Rosselló tenim clara quina és la nostra responsabilitat com a empresa lligada al sector primari de les Illes Balears, cuidar el nostre territori i el medi ambient. Volem lluitar cada dia per enfortir els nostres compromisos.

Amb el territori i el paisatge

La nostra activitat econòmica ajuda a mantenir el cultiu tradicional de l’oliva i el paisatge de la Serra de Tramuntana. Durant anys, hem estat els únics compradors i envasadors de l’oliva trencada mallorquina provinent de gran possessions com Comassema, Bàlitx, Pastoritx, Biniforani, s’Heretat o Miramar.

Amb la biodiversitat

El nostre compromís amb l’entorn i la biodiversitat es posa de manifest amb projectes com el de sembra de fonoll marí (Crithmum maritimum) a la finca de Corbera a Llubí. Amb aquesta iniciativa evitam la recol•lecció d’aquesta espècie del medi natural i contribuïm a la seva protecció. Al mateix temps milloram el procés de producció que passa a ser més controlat i de millor qualitat.

Amb l’eficiència

Amb la incorporació de persones amb gran experiència en la gestió ambiental i les noves tecnologies estam treballant per augmentar l’eficiència de les nostres instal•lacions. Actuam a tots els nivells per tal de reduir el consum d’aigua, d’electricitat i combustibles. Volem desmaterialitzar al màxim l’empresa evitant al màxim el consum de paper, envasos o embalatges. Pretenem a mig termini incorporar una àmplia gama de materials reciclats i fomentar les energies renovables.